ဆရာမင်းသိင်္ခ၏(၁၂. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၁၈. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ရက်နေ့အထိအခမဲ့ဟောစာတမ်း

News

တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း(၁၂. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၁၈. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ

၇ ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်အတွင်း ကံကြမ္မာနှင့် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန် ယတြာများကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။

Sir Min Thein Kha

ဆရာမင်းသိင်္ခ၏(၁၂. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၁၈. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ရက်နေ့အထိအခမဲ့ဟောစာတမ်း

တစ်ပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း

(၁၂. ၆ .၂၀၂၂) မှ (၁၈. ၆ .၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ

၇ ရက် သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်အတွင်း ကံကြမ္မာနှင့် ဆောင်ရန် ၊ရှောင်ရန် ယတြာများကို သိရှိနိုင်ဖို့ အခမဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ။

Sir Min Thein Kha

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sir Min Thein Kha

Leave a Reply

Your email address will not be published.