ထီပေါက်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ တစ်သက်လုံးထိုးလာခဲ့သော်လည်း ထီမပေါက်သည့်အခါ ထီလက်မှတ်တွေနဲ့ See more…

News

ထီပေါက်မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ တစ်သက်လုံးထိုးလာခဲ့သော်လည်း ထီမပေါက်သည့်အခါ ထီလက်မှတ်တွေနဲ့ See more…

ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးတို့သည် အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်အ​ခြေခံလူတန်စားများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲလှသည့်ဘဝအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ရောင်းချသည့် ထီလက်မှတ်လေးတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ထိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ထို့အတူပင် စင်္ကါပူနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးဟာလည်း အရွယ်ရောက်လာသည့်အချိန်မှစပြီး လစဥ်လတိုင်းကိုထီထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အသက်အရွယ်ရလာသည့်အချိန်အထိထီထိုးခဲ့သော်လည်းထီမပေါက်သည့်အခါထီလက်မှတ်တွေဟာ အလကားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးဟာ သူထိုးခဲ့သည်ထီလက်မှတ်တွေကို ဂါဝန်ပုံစံချုပ်ဝတ်ပြီး အပျော်လေးတွေရရှိအောင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်

ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးတို့သည် အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်အ​ခြေခံလူတန်စားများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲလှသည့်ဘဝအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ရောင်းချသည့် ထီလက်မှတ်လေးတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ထိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ထို့အတူပင် စင်္ကါပူနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးဟာလည်း အရွယ်ရောက်လာသည့်အချိန်မှစပြီး လစဥ်လတိုင်းကိုထီထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အသက်အရွယ်ရလာသည့်အချိန်အထိထီထိုးခဲ့သော်လည်းထီမပေါက်သည့်အခါထီလက်မှတ်တွေဟာ အလကားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးဟာ သူထိုးခဲ့သည်ထီလက်မှတ်တွေကို ဂါဝန်ပုံစံချုပ်ဝတ်ပြီး အပျော်လေးတွေရရှိအောင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်

ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးတို့သည် အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်အ​ခြေခံလူတန်စားများသည် ပင်ပန်းဆင်းရဲလှသည့်ဘဝအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ရောင်းချသည့် ထီလက်မှတ်လေးတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ထိုးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။

ထို့အတူပင် စင်္ကါပူနိုင်ငံမှ အမျိုးသမီးဟာလည်း အရွယ်ရောက်လာသည့်အချိန်မှစပြီး လစဥ်လတိုင်းကိုထီထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သို့သော်အသက်အရွယ်ရလာသည့်အချိန်အထိထီထိုးခဲ့သော်လည်းထီမပေါက်သည့်အခါထီလက်မှတ်တွေဟာ အလကားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။

ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးဟာ သူထိုးခဲ့သည်ထီလက်မှတ်တွေကို ဂါဝန်ပုံစံချုပ်ဝတ်ပြီး အပျော်လေးတွေရရှိအောင်ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.