ဇင်ကြီး ဂရက်ကြောင့် ယုံလေးလည်း နိုင်ငံခြား ပြေးပြီ အေးနေဝင်းလည်း ဒူဘိုင်းလိုလို မြန်မာပြည်လိုလိုနဲ့ ဘက်ကီးရိုက် ချေးချမ်းနေပြီ

News

PDF ကို အကြမ်းဖက် ဘာညာ အာချောင်တဲ့

သီချင်းဆိုတဲ့ကောင် ဒွမ်သွားတဲ့ ဂယက်က

ဘောမဆောင်ကြာမြိုင် တေဇောအပြွတ်လိုက်ခတာပဲ။

ယုံကောင်လည်း နိုင်ငံခြား ပြေးပြီ။

အာဏာရှင်ဟောင်း မြေး ဝက်ပြိတ္တာတောင်

ဒူဘိုင်းလိုလို မြန်မာပြည်လိုလိုနဲ့ ဘက်ကီးရိုက် ချေးချမ်းနေပြီ။

မကြောက်လို့ ရမလား သားရီး

ငါတို့မှာလည်း ဗျောက်တွေနဲ့။

PDF ကို အကြမ်းဖက် ဘာညာ အာချောင်တဲ့

သီချင်းဆိုတဲ့ကောင် ဒွမ်သွားတဲ့ ဂယက်က

ဘောမဆောင်ကြာမြိုင် တေဇောအပြွတ်လိုက်ခတာပဲ။

ယုံကောင်လည်း နိုင်ငံခြား ပြေးပြီ။

အာဏာရှင်ဟောင်း မြေး ဝက်ပြိတ္တာတောင်

ဒူဘိုင်းလိုလို မြန်မာပြည်လိုလိုနဲ့ ဘက်ကီးရိုက် ချေးချမ်းနေပြီ။

မကြောက်လို့ ရမလား သားရီး

ငါတို့မှာလည်း ဗျောက်တွေနဲ့။

PDF ကို အကြမ်းဖက် ဘာညာ အာချောင်တဲ့

သီချင်းဆိုတဲ့ကောင် ဒွမ်သွားတဲ့ ဂယက်က

ဘောမဆောင်ကြာမြိုင် တေဇောအပြွတ်လိုက်ခတာပဲ။

ယုံကောင်လည်း နိုင်ငံခြား ပြေးပြီ။

အာဏာရှင်ဟောင်း မြေး ဝက်ပြိတ္တာတောင်

ဒူဘိုင်းလိုလို မြန်မာပြည်လိုလိုနဲ့ ဘက်ကီးရိုက် ချေးချမ်းနေပြီ။

မကြောက်လို့ ရမလား သားရီး

ငါတို့မှာလည်း ဗျောက်တွေနဲ့။

Credit Original writer

Leave a Reply

Your email address will not be published.