၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့မြောင်နှင့်ရေစကြိုတွင် PDF လေးတွေလက်စွမ်းကြောင့် စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းပွဲရေ အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)

News

၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့မြောင်နှင့်ရေစကြိုတွင် PDF လေးတွေလက်စွမ်းကြောင့် စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းပွဲရေ အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)


အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မြောင်နှင့်ရေစကြိုတယ်ကြားတွင် xစ်အုပ်စုကို ပြည်သူကာကွယ်ရေး tပ်များ လက်စွမ်းပြ စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းပွဲရေ အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)


အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြောင်နှင့်ရေစကြိုတယ်ကြားတွင် xစ်အုပ်စုကို ပြည်သူကာကွယ်ရေး tပ်များ လက်စွမ်းပြ စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းပွဲရေ အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြောင်နှင့်ရေစကြိုတယ်ကြားတွင် xစ်အုပ်စုကို ပြည်သူကာကွယ်ရေး tပ်များ လက်စွမ်းပြ စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းပွဲရေ အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်မြောင်နှင့်ရေစကြိုတယ်ကြားတွင် xစ်အုပ်စုကို ပြည်သူကာကွယ်ရေး tပ်များ လက်စွမ်းပြ စခဘက်မှ မုန့်ဟင်းပွဲရေ အများအပြားဖြစ် (ရုပ်သံ)အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်


ရုပ်သံကြည့်ရန် 👇👇👇👇

ခရက်စ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.