ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်

News

ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ ၇၆.၆၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ အထက်တန်းကျောင်းစာစစ်ဌာန ၇ ခုမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၂၁၉၂ ဖြေဆိုခဲ့ရာ ၁၆၈၀ ယောက် အောင်မြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ယခင်ပညာသင်နှစ်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ ၈၀၀ ခန့်သာရှိခဲ့ရာ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်တွင် မြို့ပေါ်ကကျောင်းသူ ကျောင်သားများလည်း တက်လာကြသည့်အတွက် ကျောင်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ထိရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်အထက်တန်းကျောင်း ၉ ကျောင်းရှိပြီး စာစစ်ဌာန ၇ ခုရှိသည်ဟု သိရသည်။ယခင်နှစ် (၂၀၂၀ – ၂၀၂၁) ပညာသင်နှစ်တွင် ဖြေဆိုသူ ၈၀၀ခန့်မှ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ ‌၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်
6 June 2022 – Kachinwaves
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိကျောင်းများမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲအောင်စာရင်းကို ယနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ ၇၆.၆၄ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေရှိ အထက်တန်းကျောင်းစာစစ်ဌာန ၇ ခုမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားပေါင်း ၂၁၉၂ ဖြေဆိုခဲ့ရာ ၁၆၈၀ ယောက် အောင်မြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ယခင်ပညာသင်နှစ်တွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုသူ ၈၀၀ ခန့်သာရှိခဲ့ရာ ယခုနှစ် ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်တွင် မြို့ပေါ်ကကျောင်းသူ ကျောင်သားများလည်း တက်လာကြသည့်အတွက် ကျောင်းသား ၂၀၀၀ ကျော်ထိရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။ကေအိုင်အို ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွင်အထက်တန်းကျောင်း ၉ ကျောင်းရှိပြီး စာစစ်ဌာန ၇ ခုရှိသည်ဟု သိရသည်။ယခင်နှစ် (၂၀၂၀ – ၂၀၂၁) ပညာသင်နှစ်တွင် ဖြေဆိုသူ ၈၀၀ခန့်မှ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူ ‌၇၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.