ကျောင်းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘတွေကို ဇော်မဲလုံးပြောပြီ

News

ေက်ာင္းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘေတြကို ေဇာ္မဲလုံးေျပာၿပီ

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ေက်ာင္းမတက္ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ေကာင္းခဲ့ၿပီး

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းခဲ့တာကို သိသိသာသာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ မၾကာခင္ ဇြန္လဟာေက်ာင္းဖြင့္ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္

ေက်ာင္းတက္သင့္၊ မတက္သင့္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေက်ာင္းသားမိဘတိုင္းမွာရွိေနပါတယ္။

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္…ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို

ေက်ာင္းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘေတြကို ေဇာ္မဲလုံးေျပာၿပီ

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ေက်ာင္းမတက္ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ေကာင္းခဲ့ၿပီး

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းခဲ့တာကို သိသိသာသာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ မၾကာခင္ ဇြန္လဟာေက်ာင္းဖြင့္ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္

ေက်ာင္းတက္သင့္၊ မတက္သင့္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေက်ာင္းသားမိဘတိုင္းမွာရွိေနပါတယ္။

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္…

ခရက္ဒစ္

Unicode

ေက်ာင္းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘေတြကို ေဇာ္မဲလုံးေျပာၿပီ

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ေက်ာင္းမတက္ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ေကာင္းခဲ့ၿပီး

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းခဲ့တာကို သိသိသာသာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ မၾကာခင္ ဇြန္လဟာေက်ာင္းဖြင့္ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္

ေက်ာင္းတက္သင့္၊ မတက္သင့္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေက်ာင္းသားမိဘတိုင္းမွာရွိေနပါတယ္။

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္…ခရက္ဒစ္ဗီဒီယို

ေက်ာင္းမထားဘူးဆိုတဲ့မိဘေတြကို ေဇာ္မဲလုံးေျပာၿပီ

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ေက်ာင္းမတက္ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ အရွိန္ေကာင္းခဲ့ၿပီး

တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္တခ်ိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းခဲ့တာကို သိသိသာသာ ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခု ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင္ကာလမွာေတာ့ မၾကာခင္ ဇြန္လဟာေက်ာင္းဖြင့္ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္

ေက်ာင္းတက္သင့္၊ မတက္သင့္ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ေက်ာင္းသားမိဘတိုင္းမွာရွိေနပါတယ္။

ေအာက္တြင္႐ုပ္သံဖိုင္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္…ခရက္ဒ

Leave a Reply

Your email address will not be published.