မြို့နယ် ၁၅ ခုတွင် တရားစီရေးအာဏာကျင့်သုံးမည့် တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG သမ္မတ ကြေညာ

News

မြို့နယ် ၁၅ ခုတွင် တရားစီရေးအာဏာကျင့်သုံးမည့် တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG သမ္မတ ကြေညာ

ရန်ကုန်၊ မေ ၁၉

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၅ ခုတွင် တရားစီရေးအာဏာကျင့်သုံးမည့် တရား စီရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG သမ္မတ ဒူဝါလရှီး

လက ကြေညာလိုက်သည်။


အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံတော် ယာယီသမ္မတက မြို့နယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့များကို ကြားကာလအတွင်း တရားစီရင်ရေး အာဏာ

များ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ၁၅ မြို့နယ်တွင် စက်ရှင် တရားစီရင်ရေး အာဏာများ အပ်နှင်းလိုက်ကြောင်း ၊ အဆိုပါ မြို့နယ်များမှာ

(၁)​ကသာမြို့နယ်

(၂)​ကောလင်းမြို့နယ်

(၃)​ကန့်ဘလူမြို့နယ်

(၄)​ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(၅)​ကျွန်းလှမြို့နယ်

(၆)​အင်းတော်မြို့နယ်

(၇)​ထီးချိုင့်မြို့နယ်

(၈)​ကနီမြို့နယ်

(၉)​ဝက်လက်မြို့နယ်

(၁၀)​အရာတော်မြို့နယ်

(၁၁)​မြင်းမူမြို့နယ်

(၁၂)​တန့်ဆည်မြို့နယ်

(၁၃)​ခင်ဦးမြို့နယ်

(၁၄)​တမူးမြို့နယ်

(၁၅)​ယင်းမာပင်မြို့နယ် တို့ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။

Zawgyi

မြို့နယ် ၁၅ ခုတွင် တရားစီရေးအာဏာကျင့်သုံးမည့် တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG သမ္မတ ကြေညာ

ရန်ကုန်၊ မေ ၁၉

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့နယ် ၁၅ ခုတွင် တရားစီရေးအာဏာကျင့်သုံးမည့် တရား စီရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကြောင်း NUG

သမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက ကြေညာလိုက်သည်။

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ နိုင်ငံတော် ယာယီသမ္မတက မြို့နယ်တရားသူကြီးအဖွဲ့များကို ကြားကာလအတွင်း တရားစီရ

င်ရေး အာဏာများ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ ၁၅ မြို့နယ်တွင် စက်ရှင် တရားစီရင်ရေး အာဏာများ အပ်နှင်းလိုက်ကြော

င်း ၊ အဆိုပါ မြို့နယ်များမှာ

(၁)ကသာမြို့နယ်

(၂)ကောလင်းမြို့နယ်

(၃)ကန့်ဘလူမြို့နယ်

(၄)ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(၅)ကျွန်းလှမြို့နယ်

(၆)အင်းတော်မြို့နယ်

(၇)ထီးချိုင့်မြို့နယ်

(၈)ကနီမြို့နယ်

(၉)ဝက်လက်မြို့နယ်

(၁၀)အရာတော်မြို့နယ်

(၁၁)မြင်းမူမြို့နယ်

(၁၂)တန့်ဆည်မြို့နယ်

(၁၃)ခင်ဦးမြို့နယ်

(၁၄)တမူးမြို့နယ်

(၁၅)ယင်းမာပင်မြို့နယ် တို့ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.