ချစ်တာ နဲ့ သံယောဇဉ် ရှိတာ မတူဘူး…

အချစ်ရေး

ချစ်တာနဲ့သံယောဇဉ်ရှိတာမတူဘူး…..

ချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခဏလေးတွေ့လိုက်ချိန်အတွင်းမှာပဲလူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ချစ်မိနေပြီးမနက်ဖြန်မှာချက်ချင်းပဲမ

ချစ်နိုင်တော့တာလဲဖြစ်နိုင်တယ်..

“သံယောဇဉ်”ဆိုတာကချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်တယ်တည်ဆောက်ရတဲ့ကာလကလည်းကြာတယ်လူနှစ်ယောက်မချစ်ပဲနဲ့လည်း

သံယောဇဉ်ကြောင့်လက်ထပ်သွားကြတာလည်းရှိတယ်..

သံယောဇဉ်က“ချစ်တယ်” ဆိုတာလိုမျိုးအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဒီနေ့ “သံယောဇဉ်” ရှိလည်းနောက်နေ့နောက်နေ့ပေါင်းများစွာလည်းရှိမှာပဲ

မုန်းနေရင်တောင်“သံယောဇဉ်” ကြောင့်စိတ်ထဲတွေးမိပြီးသတိရနေမှာပဲ..

အဲ့တော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တာအပြင်သံယောဇဉ်ရှိသွားရင်ဘယ်သူဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ကြတာများတယ်ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိ

တောင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သေရာပါမမေ့နိုင်ကြတာများတယ်..

 

“သံယောဇဉ်” ဆိုတာက “ချစ်တယ်”ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်သလိုပိုပြီးလည်းဖြတ်တောက်ရခက်တဲ့ကြိုးပါLDRS ဘဝမှာအချစ်တစ်ခု

တည်းနဲ့မတည်မြဲပါဘူးသံယောဇဉ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်မှဒီကြိုးကခိုင်မှာပါ..

ကျွန်မကတော့လူတစ်ယောက်ကို“သံယောဇဉ်” အပြင် ” ချစ်တယ်” ဆိုတာထက်ပိုပြီးချစ်တတ်တဲ့လူအမျိုးအစားထဲမှာပါတော့ခံစားရရင်

လည်းသူများထက် ၃ ဆလောက်ပိုတယ်..

ZawGyi

ချစ်တယ် နဲ့သံယောဇဉ်ရှိတာမတူဘူးချစ်တယ်ဆိုတာတစ်ခဏလေး တွေ့လိုက်ချိန်အတွင်းမှာပဲလူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိသွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ချစ်မိနြေ

ပီးမနက်ဖြန်မှာချက်ချင်းပဲမချစ်နိုင်တော့တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်..

“သံယောဇဉ်” ဆိုတာကချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်တယ်တည်ဆောက်ရတဲ့ကာလကလည်းကြာတယ်လူနှစ်ယောက်မချစ်ပဲနဲ့လည်း

သံယောဇဉ်ကြောင့်လက်ထပ်သွားတြာလည်းရှိတယ်..

သံယောဇဉ်က“ချစ်တယ်” ဆိုတာလိုမျိုးအပြောင်းအလဲမရှိဘူးဒီနေ့ “သံယောဇဉ်” ရှိလည်းနောက်နေ့နောက် နေ့ပေါင်းများ

စွာလည်းရှိမှာပဲမုန်းနေရင်တောင်“သံယောဇဉ်” ကြောင့်စိတ်ထဲ တွေးမိပြီးသတိရနေမှာပဲ..

အဲ့တော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်တာအပြင်သံယောဇဉ်ရှိသွားရင်ဘယ်သူ ဖြတ်ဖြတ်မပြတ်ကြတာများတယ်ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိတောင်တ

စ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သေရာပါမမေ့နိုင်ကြတာများတယ်“သံယောဇဉ်” ဆိုတာက “ချစ်တယ်”ဆိုတာထက်ပိုလေးနက်သလိုပိုပြီးလ

ည်း ဖြတ်တောက်ရခက်တဲ့ကြိုးပါ..

LDRS ဘဝမှာအချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့မတည်မြဲပါဘူးသံယောဇဉ်တွေနဲ့ရစ်ပတ်မှဒီကြိုးကခိုင်မှာပါကျွန်မကတော့လူတစ်ယောက်ကို

“သံယောဇဉ်” အပြင် ” ချစ်တယ်” ဆိုတာထက်ပိုပြီးချစ်တတ်တဲ့လူအမျိုးအစားထဲမှာပါတော့ခံစားရရင်လည်းသူများထက် ၃ ဆလောက်ပိုတယ..

credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *