အကြိမ် ၁ သန်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ရနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်

News

အကြိမ် ၁ သန်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ရနိုင်တဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်

အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် ဟာဒီကောင်တီက ဒက်ဘီပါကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက

အကြိမ် ၁ သန်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ရနိုင်တဲ့ ရိုက်ချက်မျိုးကို အမိအရ ရိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။

သစ်ပင်ကို မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်ချိန်မှာ ချိန်သားကိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဓာတ်ပုံကို WCHS သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ အန်သိုနီကွန်းထံ ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် ဟာဒီကောင်တီက ဒက်ဘီပါကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက

အကြိမ် ၁ သန်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ရနိုင်တဲ့ ရိုက်ချက်မျိုးကို အမိအရ ရိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။

သစ်ပင်ကို မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်ချိန်မှာ ချိန်သားကိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဓာတ်ပုံကို WCHS သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ အန်သိုနီကွန်းထံ ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် ဟာဒီကောင်တီက ဒက်ဘီပါကာဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးက

အကြိမ် ၁ သန်းမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ ရနိုင်တဲ့ ရိုက်ချက်မျိုးကို အမိအရ ရိုက်နိုင်ခဲ့တာပါ။

သစ်ပင်ကို မိုးကြိုးပစ်ချလိုက်ချိန်မှာ ချိန်သားကိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

အဲဒီဓာတ်ပုံကို WCHS သတင်းဌာနရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ အန်သိုနီကွန်းထံ ပေးပို့ခဲ့ရာမှာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.