တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ(ရုပ်သံ)

News

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရေကြီးမှုအခြေအနေ

မေမြို့မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာပြီး ရေကြီး၊

MFP ၊ ဇူလိုင် – ၃၁

မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့မှာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်း မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီးနောက် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တွေ ရေကြီး နစ်မြုပ်နေပါတယ်။

ဒီနေ့ ဇူလိုင်(၃၁)ရက် မနက်(၂)နာရီမှာ စတင် ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးဟာ မနက်(၁၀)နာရီခန့်မှ မိုးတိတ်သွားတယ်လို့ မြိုကခံတွေက ပြောပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းလို့ မေမြို့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁)နဲ့ ရပ်ကွက်ကြီး (၄)တို့မှာ ရေဝင်နစ်မြုပ်နေပြီး ဓာတ်တော်ချိုင့်၊ အနီးစခန်း စတဲ့နေရာတွေမှာလည်း မိုးရွာ ရေကြီးနေပါတယ်။

မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ကနေ့ (ဇူလိုင် ၃၁)ရက် မနက်ပိုင်းမှာ ရေကြီးရေလျှံမှုကို တကြိမ်တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ ရပ်ကွက်တချို့ ရေကြီးရေလျှံမှုကို စတင်ကြုံလာရတဲ့ မြင်ကွင်း

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.