မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

News

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

မြောင်မြို့နယ်တွင် ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာ အဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်

ဧရာဝတီ၊ ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၂၂

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မြောင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာပေါင်း၂၄ ရွာမှ လူဦးရေ ၅၀၀ ကျော်နှင့် မြောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့ (CDSOM) တို့က ရေပေါ်သပိတ်နှင့် လူထုသစ္စာအဓိဋ္ဌာန်ပြုပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

ယင်းသပိတ်ကို ဦးမင်းကိုနိုင်နှင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ (NUG) အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် ကလေးသူငယ်ဝန်ကြီး ဌာန ဒုဝန်ကြီး ဒေါ်အိသဉ္ဇာမောင်တို့က အွန်လိုင်းမှတဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဓာတ်ပုံ -CJ

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.