ထူးထူးခြား ယနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်တွင်း ဆင်ဖြူတော်လေး မွေးဖွား

News

ထူးထူးခြား ယနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်တွင်း ဆင်ဖြူတော်လေး မွေးဖွား

တောင်ကုတ်မြို့နယ် ခူးအုပ်စု လက်ယာစတိုင် ကျေးရွာရှိ

သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းပိုင် ဆင်မကြီးမှ ဆင်ထီး အဖြူလေး တစ်ကောင် မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။

ထူးထူးခြား ယနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်တွင်း ဆင်ဖြူတော်လေး မွေးဖွား

တောင်ကုတ်မြို့နယ် ခူးအုပ်စု လက်ယာစတိုင် ကျေးရွာရှိ

သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းပိုင် ဆင်မကြီးမှ ဆင်ထီး အဖြူလေး တစ်ကောင် မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။

ထူးထူးခြား ယနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်တွင်း ဆင်ဖြူတော်လေး မွေးဖွား

တောင်ကုတ်မြို့နယ် ခူးအုပ်စု လက်ယာစတိုင် ကျေးရွာရှိ

သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းပိုင် ဆင်မကြီးမှ ဆင်ထီး အဖြူလေး တစ်ကောင် မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။

ထူးထူးခြား ယနေ့မှာပဲ မြန်မာပြည်တွင်း ဆင်ဖြူတော်လေး မွေးဖွား

တောင်ကုတ်မြို့နယ် ခူးအုပ်စု လက်ယာစတိုင် ကျေးရွာရှိ

သစ်ထုတ်လုပ်ရေး စခန်းပိုင် ဆင်မကြီးမှ ဆင်ထီး အဖြူလေး တစ်ကောင် မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.