ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ က စစ်အာဏာရှင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေတဲ့

News

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ က စစ်အာဏာရှင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေတဲ့ လူရွှင်တော် (၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ထုတ်ပြော

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော် အဖွဲ့က စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်‌ဖြနေတဲ့ လူရွှင်တော်‌(၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ထုတ်ပြောကြားလိုက်တာပါ။

လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်၊ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ အုန်းသီးတို့ဟာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မြဝတီချန်နယ်၊ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ က စစ်အာဏာရှင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေတဲ့ လူရွှင်တော် (၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ထုတ်ပြော

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော် အဖွဲ့က စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်‌ဖြနေတဲ့ လူရွှင်တော်‌(၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ထုတ်ပြောကြားလိုက်တာပါ။

လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်၊ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ အုန်းသီးတို့ဟာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မြဝတီချန်နယ်၊ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ က စစ်အာဏာရှင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေတဲ့ လူရွှင်တော် (၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ထုတ်ပြော

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော် အဖွဲ့က စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်‌ဖြနေတဲ့ လူရွှင်တော်‌(၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ထုတ်ပြောကြားလိုက်တာပါ။

လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်၊ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ အုန်းသီးတို့ဟာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မြဝတီချန်နယ်၊ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ က စစ်အာဏာရှင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေတဲ့ လူရွှင်တော် (၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ထုတ်ပြော

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော် အဖွဲ့က စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်‌ဖြနေတဲ့ လူရွှင်တော်‌(၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ထုတ်ပြောကြားလိုက်တာပါ။

လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်၊ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ အုန်းသီးတို့ဟာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မြဝတီချန်နယ်၊ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော်အဖွဲ့ က စစ်အာဏာရှင်ပြုလုပ်တဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်ဖြေနေတဲ့ လူရွှင်တော် (၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ထုတ်ပြော

ဇူလိုင် ၂၅၊ ၂၀၂၂

ဟားငါးကောင် လူရွှင်တော် အဖွဲ့က စစ်အာဏာရှင် လက်အောက်ခံ မီဒီယာတွေမှာ ပြုလုပ်နေတဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပါဝင်ဖျော်‌ဖြနေတဲ့ လူရွှင်တော်‌(၃)ဦးကို နာမည်နဲ့တကွ ဖော်ထုတ်ပြောကြားလိုက်တာပါ။

လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်၊ ငြိမ်းချမ်းနဲ့ အုန်းသီးတို့ဟာ စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မြဝတီချန်နယ်၊ နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်းဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့အသံနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ လူရွှင်တော် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.