တိုင်းပြည်အတွက် ယောက်ျား မိန်းမ မခွဲခြားဘဲ အစွမ်းကုန်တန်းတူလေ့ကျင့်နေကြသည့် PRAအဖွဲ့သားများ(ရုပ်သံ)

News

တိုင်းပြည်အတွက် ယောက်ျား မိန်းမ မခွဲခြားဘဲ အစွမ်းကုန်တန်းတူလေ့ကျင့်နေကြသည့် PRAအဖွဲ့သားများ(ရုပ်သံ)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

တိုင်းပြည်အတွက် ယောက်ျား မိန်းမ မခွဲခြားဘဲ အစွမ်းကုန်တန်းတူလေ့ကျင့်နေကြသည့် PRAအဖွဲ့သားများ(ရုပ်သံ)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

တိုင်းပြည်အတွက် ယောက်ျား မိန်းမ မခွဲခြားဘဲ အစွမ်းကုန်တန်းတူလေ့ကျင့်နေကြသည့် PRAအဖွဲ့သားများ(ရုပ်သံ)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

တိုင်းပြည်အတွက် ယောက်ျား မိန်းမ မခွဲခြားဘဲ အစွမ်းကုန်တန်းတူလေ့ကျင့်နေကြသည့် PRAအဖွဲ့သားများ(ရုပ်သံ)

အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန်

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.