ကိုယ်တိုင်မတိုက်ဘဲ အာချောင်ပြီး အမိန့်ပေးနေသူတေအပေါ် ဗုံးကြဲဖို့ လေယာဥ်မှူးတေကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို

News

ကိုယ်တိုင်မတိုက်ဘဲ အာချောင်ပြီး အမိန့်ပေးနေသူတေအပေါ် ဗုံးကြဲဖို့ လေယာဥ်မှူးတေကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို

နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ။သုံးသွားတယ်လေအချင်းချင်း ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်။လေဘဲတွေက စိတ်ဓါတ်ပဲ။တခါလည်း မဟုတ် နှစ်ခါလည်း မဟုတ်သုံးခါလည်း မဟုတ် လေးခါလည်း မဟုတ် ငါးခါလည်း မ ဟုတ် ခြောက်ခါလည်း မဟုတ်ခုနစ်ခါလည်း မဟုတ် ရှစ်ခါလည်း မဟုတ်အေးလေ စစ်မတိုက်ဘဲ အားနေ သူတို့ပဲ လှမ်းခေါ်နေတာ စိတ်တိုတာပေါ့။ ဝိုးဒယ်နောင်မခေါ်အောင် ခေါ်တဲ့ကောင်တွေပေါ် ကျဲပေးလိုက်တယ်။ အေးတာပဲ။

နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ သုံးသွားတယ်လေအချင်းချင်း ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်။ လေဘဲတွေက စိတ်ဓါတ်ပဲ။

တခါလည်း မဟုတ်… နှစ်ခါလည်း မဟုတ်
သုံးခါလည်း မဟုတ်… လေးခါလည်း မဟုတ်ငါးခါလည်း မဟုတ်… ခြောက်ခါလည်း မဟုတ်ခုနစ်ခါလည်း မဟုတ်ရှစ်ခါလည်း မဟုတ်အေးလေ… စစ်မတိုက်ဘဲ အားနေ သူတို့ပဲ လှမ်းခေါ်နေတာ စိတ်တိုတာပေါ့။

ဝိုးဒယ်နောင်မခေါ်အောင် ခေါ်တဲ့ကောင်တွေပေါ် ကျဲပေးလိုက်တယ်။ အေးတာပဲ။ကိုယ်တိုင်မတိုက်ဘဲ အာချောင်ပြီး အမိန့်ပေးနေသူတေအပေါ် ဗုံးကြဲဖို့ လေယာဥ်မှူးတေကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လို

နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ။သုံးသွားတယ်လေအချင်းချင်း ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်။လေဘဲတွေက စိတ်ဓါတ်ပဲ။တခါလည်း မဟုတ် နှစ်ခါလည်း မဟုတ်သုံးခါလည်း မဟုတ် လေးခါလည်း မဟုတ် ငါးခါလည်း မ ဟုတ် ခြောက်ခါလည်း မဟုတ်ခုနစ်ခါလည်း မဟုတ် ရှစ်ခါလည်း မဟုတ်အေးလေ စစ်မတိုက်ဘဲ အားနေ သူတို့ပဲ လှမ်းခေါ်နေတာ စိတ်တိုတာပေါ့။ ဝိုးဒယ်နောင်မခေါ်အောင် ခေါ်တဲ့ကောင်တွေပေါ် ကျဲပေးလိုက်တယ်။ အေးတာပဲ။

နှစ်ဆင့်ကွဲ ကတ်စတာဗုံးတွေ ထုတ်သုံးတော့မယ် ကြားလို့ စိတ်ပူနေတာ။ သုံးသွားတယ်လေအချင်းချင်း ခေါင်းပေါ်တည့်တည့်။ လေဘဲတွေက စိတ်ဓါတ်ပဲ။

တခါလည်း မဟုတ်… နှစ်ခါလည်း မဟုတ်
သုံးခါလည်း မဟုတ်… လေးခါလည်း မဟုတ်ငါးခါလည်း မဟုတ်… ခြောက်ခါလည်း မဟုတ်ခုနစ်ခါလည်း မဟုတ်ရှစ်ခါလည်း မဟုတ်အေးလေ… စစ်မတိုက်ဘဲ အားနေ သူတို့ပဲ လှမ်းခေါ်နေတာ စိတ်တိုတာပေါ့။ဝိုးဒယ်နောင်မခေါ်အောင် ခေါ်တဲ့ကောင်တွေပေါ် ကျဲပေးလိုက်တယ်။ အေးတာပဲ။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.