၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာသင်တန်းဆင်းပွဲဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေပါတယ်(ရုပ်သံ)

News

၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာသင်တန်းဆင်းပွဲဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေပါတယ်(ရုပ်သံ)


၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာသင်တန်းဆင်းပွဲဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေပါတယ်(ရုပ်သံ)


၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာသင်တန်းဆင်းပွဲဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေပါတယ်(ရုပ်သံ)


၀င်ကြည့်ရင်းကြက်သိန်းမွှေးညှင်းများထသွားစေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာသင်တန်းဆင်းပွဲဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေပါတယ်(ရုပ်သံ)


ရုပ်သံကြည်ရန်

ခရက်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.