ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ဦးကို MDY-PDF မှ ရဲဘော်တစ်ဦးက အောင်မြင်စွာ သားလေး မွေးဖွားပေး.See More….

News

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ဦးကို MDY-PDF မှ ရဲဘော်တစ်ဦးက အောင်မြင်စွာ သားလေး မွေးဖွားပေး.see more….

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDY-PDF မှ ဆေးတပ်သား Roll1medic ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ရွာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တဦးကို သားယောင်္ကျားလေးတစ်ဦး အောင်မြင်စွာမွေးပေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် MDY-PDF ထံကထုတ်ပြန်သည်။

ထို့ပြင်MDY-PDF ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ဒေသမှပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊လူမူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကူညီမူတွေပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း MDY-PDF ရဲဘော်များထံကသိရသည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ဦးကို MDY-PDF မှ ရဲဘော်တစ်ဦးက အောင်မြင်စွာ သားလေး မွေးဖွားပေး.see more….

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDY-PDF မှ ဆေးတပ်သား Roll1medic ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ရွာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တဦးကို သားယောင်္ကျားလေးတစ်ဦး အောင်မြင်စွာမွေးပေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် MDY-PDF ထံကထုတ်ပြန်သည်။

ထို့ပြင်MDY-PDF ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ဒေသမှပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊လူမူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကူညီမူတွေပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း MDY-PDF ရဲဘော်များထံကသိရသည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ဦးကို MDY-PDF မှ ရဲဘော်တစ်ဦးက အောင်မြင်စွာ သားလေး မွေးဖွားပေး.see more….

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDY-PDF မှ ဆေးတပ်သား Roll1medic ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ရွာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တဦးကို သားယောင်္ကျားလေးတစ်ဦး အောင်မြင်စွာမွေးပေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် MDY-PDF ထံကထုတ်ပြန်သည်။

ထို့ပြင်MDY-PDF ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ဒေသမှပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊လူမူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကူညီမူတွေပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း MDY-PDF ရဲဘော်များထံကသိရသည်။

ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တစ်ဦးကို MDY-PDF မှ ရဲဘော်တစ်ဦးက အောင်မြင်စွာ သားလေး မွေးဖွားပေး.see more….

ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် MDY-PDF မှ ဆေးတပ်သား Roll1medic ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ရွာမှ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တဦးကို သားယောင်္ကျားလေးတစ်ဦး အောင်မြင်စွာမွေးပေးခဲ့ကြောင်း ယနေ့ ဇွန်လ ၂၅ ရက်တွင် MDY-PDF ထံကထုတ်ပြန်သည်။

ထို့ပြင်MDY-PDF ရဲဘော်များ ရောက်ရှိနေသည့် ဒေသမှပြည်သူလူထုတွေရဲ့ ကျန်းမာရေး၊လူမူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကူညီမူတွေပြုလုပ်ပေးနေကြောင်း MDY-PDF ရဲဘော်များထံကသိရသည်။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.