ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့်ကြေညာချက်ပါ လမ်းပိုင်းအားပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

News

စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ခေတ္တအသုံးမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံ
~~~~~~~

■ စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်မှစ၍ ယနေ့တရက်လုံး ပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ယခုစာထုတ်ပြန်ချိန်မှ စတင်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရှိမှသာလျှင် သုံးပြုကြပါရန်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

လမ်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အား ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။

#ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား#

မြင်းမူမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး

စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ခေတ္တအသုံးမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံ
~~~~~~~

■ စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်မှစ၍ ယနေ့တရက်လုံး ပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ယခုစာထုတ်ပြန်ချိန်မှ စတင်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရှိမှသာလျှင် သုံးပြုကြပါရန်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

လမ်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အား ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။

#ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား#

မြင်းမူမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး

စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ခေတ္တအသုံးမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံ
~~~~~~~

■ စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်မှစ၍ ယနေ့တရက်လုံး ပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ယခုစာထုတ်ပြန်ချိန်မှ စတင်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရှိမှသာလျှင် သုံးပြုကြပါရန်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

လမ်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အား ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။

#ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား#

မြင်းမူမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး

စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ခေတ္တအသုံးမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံ
~~~~~~~

■ စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်မှစ၍ ယနေ့တရက်လုံး ပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ယခုစာထုတ်ပြန်ချိန်မှ စတင်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရှိမှသာလျှင် သုံးပြုကြပါရန်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

လမ်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အား ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။

#ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား#

မြင်းမူမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး

စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ခေတ္တအသုံးမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံ
~~~~~~~

■ စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်မှစ၍ ယနေ့တရက်လုံး ပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ယခုစာထုတ်ပြန်ချိန်မှ စတင်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရှိမှသာလျှင် သုံးပြုကြပါရန်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

လမ်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အား ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။

#ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား#

မြင်းမူမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး

စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ခေတ္တအသုံးမပြုရန်မေတ္တာရပ်ခံ
~~~~~~~

■ စစ်ကိုင်း-မုံရွာလမ်း များကို ဒီကနေ့ ဇွန် ၂၁ ရက် နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်မှစ၍ ယနေ့တရက်လုံး ပြည်သူများ လမ်းအသုံးပြုခြင်း ခေတ္တရပ်နားကြရန်မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။

ယခုစာထုတ်ပြန်ချိန်မှ စတင်၍ အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းမပြုလုပ်ကြရန် နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စရှိမှသာလျှင် သုံးပြုကြပါရန်လမ်းအသုံးပြုခွင့်ယာယီပိတ်ထားကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။

လမ်းပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်အား ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မိဘပြည်သူများအားပန်ကြားအပ်ပါသည်။

#ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကိုယ်စား#

မြင်းမူမြို့နယ် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.