အေမရိကန္နဲ႔ျပင္သစ္ကုမၸဏီေတြ မရွိတဲ့အခါ ရတနာဂတ္စ္လုပ္ကြက္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ…?

News

အေမရိကန္နဲ႔ျပင္သစ္ကုမၸဏီေတြ မရွိတဲ့အခါ ရတနာဂတ္စ္လုပ္ကြက္ ဘာဆက္ျဖစ္မလဲ…?

အေမရိကန္နဲ႔ျပင္သစ္ ေရနံကုမၸဏီႀကီးျဖစ္တဲ့ Chevron နဲ႔ Total က ေရနံကရရွိတဲ့ ေငြေတြကို စစ္ေကာင္စီကို မေပးေတာ့ဘူးဆိုတဲ့သတင္းက အေတာ္ေလးကို ႀကီးပါတယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္က တကယ္ပဲ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးကို ရပ္ဆိုင္းေစႏိုင္သလား၊ ဝင္ေငြ လုံး၀ ျပတ္ႏိုင္ပါသလား။Andaman Sea အက္ဒမန္ပင္လယ္ထဲမွာရွိတဲ့ Yadana offshore ရတနာ ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္က စပ္တူလုပ္ငန္းပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံပိုင္ MOGE ရယ္၊ ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP ၊ ျပင္သစ္ Total နဲ႔ အေမရိကန္ Chevron ပါ ပါတယ္။

ထြက္ရွိလာတဲ့ ဂတ္စ္ကို Moattama Gas Transportation မုတၱမ ဂတ္စ္ျဖန႔္ခ်ီေရးက လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ကိုထိုင္းကိုေရာင္းခ်ၿပီးေတာ့ က်န္တဲ့ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားစုကို ရန္ကုန္အတြက္သုံးပါတယ္။ (Ref: BKK post)

Total ကေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၃၁.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔အမ်ားဆုံးပိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ပိုင္ Chevron ကေတာ့ ၂၈.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ပါတယ္။ ထိုင္းကုမၸဏီ PTTEP က ၂၅.၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း MOGE က ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ပါတယ္။

အခု Total/ Chevron က အၿပီးသတ္ ရပ္ဆိုင္းတာမဟုတ္ပါ။ အျမတ္ခြဲေဝမႈအပိုင္းကိုပဲ ရပ္တာပါ။ Total/ Chevron က အၿပီးသတ္ရပ္ဆိုင္းတယ္ဆိုရင္ေတာင္ က်န္ရွိေနတဲ့လုပ္ငန္းကို PTTEP နဲ႔ MOGE က ဆက္လုပ္ရမယ့္သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

PTTEP ဆိုတာလည္း ေရနံလုပ္ကြက္ေတြ ဒီလိုလုပ္ငန္းႀကီးေတြကို အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္ဖူးတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွယ္ယာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ထားတဲ့ ထိုင္းက ဒီလုပ္ငန္းကို ဒီအတိုင္း လက္လႊတ္ပါ့မလားဆိုတာ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလုပ္ကြက္ကေန ရရွိတဲ့ဝင္ေငြေတြကို ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ PTTEP လည္း Total/ Chevron တို႔လို ပါဝင္လာမွ အဆင္ေျပမွာပါ။ ဆိုလိုတာက MOGE နဲ႔ PTTEP ဆက္လုပ္ကိုင္ၿပီးလည္ပတ္လို႔ရပါတယ္။

ရတနာလုပ္ကြက္က ဂတ္စ္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိုင္းကိုေရာင္းခ်တာေၾကာင့္ ဝင္ေငြအမ်ားစုဟာ ျပည္တြင္းကေန ရတာပါ။ မုတၱမဂတ္စ္ျဖန႔္ခ်ီေရးလုပ္ငန္းမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရတဲ့ MOGE ဟာ တစ္ႏွစ္ကို ၄၃.၆ သန္းထိ ရရွိပါတယ္။

Justice for Myanmar ရဲ႕စာရင္းအရဆိုရင္ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ အဲဒီကုမၸဏီက ေဒၚလာ ၈၇၂.၈ သန္းအထိ ရွာေပးခဲ့ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္အထိ) ပါတယ္။

ဝင္ေငြအမ်ားစုကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ Chevron နဲ႔ Total ရွယ္ယာရွင္ႏွစ္ဦး မရွိေတာ့တဲ့အခါ ထိုင္း PTTEP အတြက္ အခြင့္ေရးတစ္ရပ္လိုေတာင္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Chevron နဲ႔ Total ႏွစ္ခုလုံးမလည္ပတ္ေတာ့တဲ့

ကာလတစ္ခုမွာေတာ့ စစ္ေကာင္စီဟာ ဒီလုပ္ငန္းေတြအတြက္႐ုန္းကန္ရမွာပါ ဒါက ၃-၆ လလည္းျဖစ္ႏိုင္သလို အလြန္ဆုံး ၁ ႏွစ္ပါ။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို စဥ္းစားတဲ့အခါ ရွယ္ယာအမ်ားစုကို PTTEP က လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏိုင္တဲ့အခြင့္ေရးေပးၿပီးေတာ့ စစ္ေကာင္စီက စည္း႐ုံးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ Chevron နဲ႔ Total ေနရာမွာ

တျခားစိတ္ဝင္စားသူေတြ လုပ္ကိုင္ဖို႔ စစ္ေကာင္စီက ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုေနရာကို အထူးစိတ္ဝင္တစား မ်က္စိက်မွာက တ႐ုတ္နဲ႔ ေဟာင္ေကာင္/ စကၤာပူလို ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေလယာဥ္ဆီလုပ္ငန္း PUMA ကေန သင္ခန္းစာကို ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီဟာ ေလယာဥ္ဆီမျပတ္လတ္ဖို႔အတြက္ နည္းလမ္းစုံနဲ႔ေပးတဲ့အခါ PUMA ရဲ႕ အေဆာက္အအုံေတြအကုန္လုံးနီးပါးကို အသုံးျပဳၿပီးေတာ့ တျခားစီးပြားေရးကုမၸဏီေတြကို မက္လုံးေပးၿပီး လုပ္ကိုင္ေစပါတယ္။ အခုလည္း ဒီနည္းနဲ႔ ဆက္လည္ပတ္ေနပါတယ္။

စစ္ဘက္မွာသုံးမယ့္ ေလယာဥ္ဆီ ဒါမွမဟုတ္ ရန္ကုန္ကိုတင္ပို႔မယ့္ ေလယာဥ္ဆီေတြကို စစ္ေကာင္စီဟာ တ႐ုတ္ကေန တင္သြင္းပါတယ္။ ဒီဟာကို KIA က ေန ၾကားျဖတ္တိုက္လို႔ေလယာဥ္တင္ဆီေဘာက္ဆာ မီးေလာင္တာလည္း မနည္းေတာ့ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ရသေလာက္နဲ႔ ထပ္လည္ပတ္ေနတုန္းပါ။

ဆိုလိုတာက ထိုင္းနဲ႔တ႐ုတ္ဟာ တကယ္ပဲ အေမရိကန္နဲ႔ျပင္သစ္တို႔လိုမ်ိဳး စစ္ေကာင္စီအေပၚ ျပတ္သားပါ့မလား။ လူ႔အခြင့္ေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဘက္ကေန Total/ Chevron တို႔ကို ဖိအားေပးတာေၾကာင့္

ႀကီးမားတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုထြက္ေပၚလာတာ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီရလဒ္ဟာ အဆုံးသတ္မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ PTTEP ထိုင္းနဲ႔ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္ ကိုလည္း အာ႐ုံစိုက္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ ဒီအပင္က ဆက္ႀကီးထြားေနဦးမွာပါ။

အခုက်ေနာ္တို႔ေျပာေနတာက ရတနာလုပ္ကြက္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တဲ့ ေဇာတိက၊ ရဲတံခြန္ ဆိုတဲ့ လုပ္ကြ
က္ေတြ မပါေသးပါဘူး။ ေဇာတိက နဲ႔ရဲတံခြန္ လုပ္ကြက္ကလည္း လည္ပတ္ေနပါၿပီ (production) ၊ exploration ရွာေဖြတဲ့အဆင့္မဟုတ္ေတာ့ပါ။
ေဇာတိကလုပ္ကြက္ကို PTTEP က အဓိက လုပ္ကိုင္ၿပီး ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ပါတယ္။ MOGE က ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါ။

ရဲတံခြန္ လုပ္ကြက္ကိုေတာ့ Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd. က လုပ္ကိုင္ပါတယ္။ Petronas ေဟာင္ေကာင္က ၄၀.၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိပိုင္ဆိုင္ၿပီး၊ MOGE က ၂၀.၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဂ်ပန္ ကုမၸဏီ နီပြန္ (Nippon Oil exploration) က ၁၉.၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ထိုင္း PTTEP က ၁၉.၃၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *