၃ လကျော်ကြာ အင်တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချ

News

၃ လကျော်ကြာ အင်တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချ

ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင်တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချ၊ ကျန်ရှိ MPT တာဝါတိုင် များ အားလုံး ဖြိုဖျက်ပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် အသုံးပြုမည်

ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင် တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချလျက်ရှိပြီး ကျန် ရှိ MPT တာဝါတိုင်းများအားလုံးဖြိုဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရာ သင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်း ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုထားကြောင်း ဒေသ သ တင်းရင်းမြစ်ဆားလင်းကြီးသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ MPT တာဝါတိုင် တစ်ခုကို ဖြိုဖျက် လိုက်ကြောင်း တွေ့ရာသင်္ချိုင်းဓါးမဆိုင်းပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီအလိုကျ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပြီး အင်တာနက် ပြန်မဖွင့်ပေးလျှင် ကျန်နေသည့် MPT တာဝါတိုင်တွေကို ဆက်လက် ဖြိဖျက်သွားမည်ဟု သတိ ပေးကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များကိုလည်း တစစီဖြိုချပြီး တော်လှန် ရေးအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင်တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချ၊ ကျန်ရှိ MPT တာဝါတိုင် များ အားလုံး ဖြိုဖျက်ပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် အသုံးပြုမည်

ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင် တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချလျက်ရှိပြီး ကျန် ရှိ MPT တာဝါတိုင်းများအားလုံးဖြိုဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရာ သင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်း ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုထားကြောင်း ဒေသ သ တင်းရင်းမြစ်ဆားလင်းကြီးသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ MPT တာဝါတိုင် တစ်ခုကို ဖြိုဖျက် လိုက်ကြောင်း တွေ့ရာသင်္ချိုင်းဓါးမဆိုင်းပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီအလိုကျ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပြီး အင်တာနက် ပြန်မဖွင့်ပေးလျှင် ကျန်နေသည့် MPT တာဝါတိုင်တွေကို ဆက်လက် ဖြိဖျက်သွားမည်ဟု သတိ ပေးကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များကိုလည်း တစစီဖြိုချပြီး တော်လှန် ရေးအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင်တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချ၊ ကျန်ရှိ MPT တာဝါတိုင် များ အားလုံး ဖြိုဖျက်ပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် အသုံးပြုမည်

ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင် တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချလျက်ရှိပြီး ကျန် ရှိ MPT တာဝါတိုင်းများအားလုံးဖြိုဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရာ သင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်း ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုထားကြောင်း ဒေသ သ တင်းရင်းမြစ်ဆားလင်းကြီးသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ MPT တာဝါတိုင် တစ်ခုကို ဖြိုဖျက် လိုက်ကြောင်း တွေ့ရာသင်္ချိုင်းဓါးမဆိုင်းပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီအလိုကျ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပြီး အင်တာနက် ပြန်မဖွင့်ပေးလျှင် ကျန်နေသည့် MPT တာဝါတိုင်တွေကို ဆက်လက် ဖြိဖျက်သွားမည်ဟု သတိ ပေးကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များကိုလည်း တစစီဖြိုချပြီး တော်လှန် ရေးအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင်တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချ၊ ကျန်ရှိ MPT တာဝါတိုင် များ အားလုံး ဖြိုဖျက်ပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် အသုံးပြုမည်

ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၉

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဆားလင်းကြီးတွင် စစ်တပ်၏ အမိန့်အတိုင်း ၃ လကျော်ကြာ အင် တာနက်များ ဖြတ်တောက်သဖြင့် MPT တာဝါတိုင်များ ဖြိုချလျက်ရှိပြီး ကျန် ရှိ MPT တာဝါတိုင်းများအားလုံးဖြိုဖျက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရာ သင်္ချိုင်းဓားမဆိုင်း ပျောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ပြောဆိုထားကြောင်း ဒေသ သ တင်းရင်းမြစ်ဆားလင်းကြီးသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ထံမှ သိရှိရသည်။

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ရှိ MPT တာဝါတိုင် တစ်ခုကို ဖြိုဖျက် လိုက်ကြောင်း တွေ့ရာသင်္ချိုင်းဓါးမဆိုင်းပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီအလိုကျ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပြီး အင်တာနက် ပြန်မဖွင့်ပေးလျှင် ကျန်နေသည့် MPT တာဝါတိုင်တွေကို ဆက်လက် ဖြိဖျက်သွားမည်ဟု သတိ ပေးကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များကိုလည်း တစစီဖြိုချပြီး တော်လှန် ရေးအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published.